Debat

Stelling : Voor alle zwemdiploma's in Nederland moeten dezelfde regels gelden.

Ja, dan weet iedereen in Nederland precies wat je moet kunnen voor elk diploma. (80%, 45 Stemmen)

Nee, dat maakt toch niet uit, als je maar een beetje kan zwemmen. (20%, 11 Stemmen)

Er zijn 56 aantal stemmen uitgebracht

Stelling : Ik heb mij al lang ingeschreven voor een middelbare school voor na de eindexamens.

Nee, ik zie het nog wel. (33%, 1 Stemmen)

Ja, want ik wil zeker zijn van een plaats op de school van mijn keuze. (67%, 2 Stemmen)

Er zijn 3 aantal stemmen uitgebracht

Stelling : Als ouders gaan scheiden moeten ze gaan praten met iemand die ze helpt om afspraken te maken over de kinderen.

Nee, dat kunnen ouders ook wel zelf. (33%, 3 Stemmen)

Ja, dan gaat het echt over de kinderen en word er niet geruzied. (67%, 6 Stemmen)

Er zijn 9 aantal stemmen uitgebracht

Stelling : Er komen steeds meer meesters op de bassischolen. Dat is leuk!

Ja, juffen en meesters geven op een hele andere manier les. (93%, 25 Stemmen)

Nee, het maakt niets uit, ze geven toch dezelfde lessen. (7%, 2 Stemmen)

Er zijn 27 aantal stemmen uitgebracht

Stelling : De vakken Frans, Duits en Engels moeten op de basisschool al vanaf groep 3 gegeven worden.

Nee, je moet eerst goed Nederlans leren. (69%, 501 Stemmen)

Ja, je kunt niet vroeg genoeg beginnen. (31%, 223 Stemmen)

Er zijn 724 aantal stemmen uitgebracht

Stelling : De verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs wordt afgeschaft.

Gelukkig wel, ik zit liever de hele dag op school. (17%, 2 Stemmen)

Jammer, want ik wil graag leren in de praktijk. (83%, 10 Stemmen)

Er zijn 12 aantal stemmen uitgebracht

Stelling : Het is belangrijk dat kleine goede doelen veel geld ophalen voor hun acties!

Nee, dat vind ik niet nodig. (30%, 69 Stemmen)

Ja, ik doe weleens een sponsorloop of ga met een collectebus langs de deuren. (70%, 160 Stemmen)

Er zijn 229 aantal stemmen uitgebracht

Stelling : Veel scholen krijgen weer gratis schoolfruit. Gratis schoolfruit is nodig!

Nee, thuis krijg ik genoeg fruit. (79%, 15 Stemmen)

Ja, thuis krijg ik geen fruit. (21%, 4 Stemmen)

Er zijn 19 aantal stemmen uitgebracht

Stelling : Het moet moeilijker worden om vuurwapens en munitie te kopen.

Nee, want zo komt er veel meer illegale wapenhandel omdat mensen stiekem wapens en munitie gaan kopen. (37%, 7 Stemmen)

Ja, want zo wordt het moeilijker voor criminelen om wapens en munitie te kopen en te gebruiken. (63%, 12 Stemmen)

Er zijn 19 aantal stemmen uitgebracht

Stelling : Er moeten meer regels komen om terrorisme te bestrijden.

Nee, er zijn genoeg regels, er moet alleen beter opgelet worden. (33%, 7 Stemmen)

Ja, het is nog niet veilig genoeg. (67%, 14 Stemmen)

Er zijn 21 aantal stemmen uitgebracht