tot 1555

Gewesten, Staten en Staten-Generaal tot 1555

Gewesten

Lang geleden bestond het gebied dat we nu Nederland en België noemen uit verschillende gewesten. Het was niet één land. Aan het hoofd van zo’n gewest stond vaak een graaf of hertog.

Statenvergaderingen

Als de graaf of hertog (ook wel landsheer genoemd) geld nodig had, riep hij een vertegenwoordigers van de adel, van de kerk en wat rijke burgers uit de steden bij elkaar. Dat heette een Statenvergadering.

Ieder gewest had een eigen Statenvergadering. In ruil voor het geld dat een gewest zijn landsheer gaf, beloofde hij met zijn leger het gewest te beschermen.

Staten-Generaal

In de 15e eeuw kreeg de hertog van Bourgondië grote delen van Nederland in zijn bezit. Af en toe riep hij de Statenvergaderingen van alle gewesten bij elkaar als hij ze allemaal tegelijk om geld wilde vragen. Dat werd de Staten-Generaal genoemd. De eerste vergadering was in 1464.

In de zestiende eeuw gingen de Staten-Generaal zich ook bemoeien met de manier waarop de gewesten bestuurd moesten worden. Ze kwamen ook bij elkaar zonder dat de landsheer hen had gevraagd om geld.

deel van kaart van het Binnenhof van Jacques van Gheijn 1597-1598