van 1555 tot 1648

2. Filips II en de 80-jarige Oorlog 1555 – 1648

Filips II

De grote landsheren bemoeiden zich niet zo met het bestuur van de gewesten. Veel werd beslist door de gewesten zelf. Alles veranderde toen in 1555 de Spaanse Filips II landsheer van de Nederlanden werd. Hij luisterde niet langer de gewesten. Hij stelde zijn eigen raadslieden aan. Hij wilde de vrijheden van de gewesten beperken en zijn eigen macht groter maken.

Tachtigjarige Oorlog

De gewesten wilden liever hun vrijheden houden. De gewesten kwamen daarom in 1568 in opstand tegen Spanje. Zeven gewesten werkten samen en kozen als hun leider Willem van Oranje. Hij was de allerhoogste edelman in de Nederlanden. Willem bracht een leger op de been om te vechten tegen Filips II. Over zijn heldendaden werd een lied gemaakt. Dat lied is nu het Nederlandse volkslied: het Wilhelmus.

Zeven gewesten besloten samen een republiek te vormen zonder Filips II of een andere landsheer. De opstand wordt de Tachtigjarige Oorlog genoemd omdat de opstand alles bij elkaar zo’n tachtig jaar heeft geduurd. Uiteindelijk sloten de Republiek en de opvolger van Filips II in 1648 vrede.

afbeelding van het Binnenhof en de Ridderzaal, anoniem, 1649