van 1795 tot 1806

4. De Bataafse Republiek 1795 – 1806

Er kwam in 1798 ook een nieuwe grondwet

Eind 18de eeuw hadden groepen rijke burgers kritiek op stadhouder Willem V. Zij vonden dat de stadhouder te veel macht had en wilden zelf meer invloed op de politiek. Deze tegenstanders van Willem V werden patriotten genoemd.

In Frankrijk had het volk de Franse koning afgezet, en dat wilden de patriotten ook met de stadhouder doen. De patriotten riepen de hulp in van de Fransen. In 1795 joegen zij samen met Franse troepen de stadhouder weg en riepen de Bataafse Republiek uit.

Voor het eerst komen er verkiezingen in Nederland waar bijna alle mannen aan mee mogen doen. Zij kozen de leden van de Nationale Vergadering. Dit is de eerste echte volksvertegenwoordiging in Nederland, eigenlijk wat de Eerste en Tweede Kamer nu zijn.