vanaf 1815 Eerste en Tweede Kamer

7. Het begin van de Eerste en de Tweede Kamer vanaf 1815

In 1815 komen de Staten-Generaal voor het eerst weer bij elkaar (het ene jaar in Brussel het andere jaar in Den Haag). Het zijn niet langer vertegenwoordigers van gewesten zoals in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Er is nu een Eerste Kamer en een Tweede Kamer.

de Eerste Kamer

De leden van de Eerste Kamer koos Willem I zelf uit. De koning koos dus vaak zijn vrienden uit de adel, mensen die het met hem eens waren. In die tijd is de adel de eerste en belangrijkste klasse, en dus noemt de koning deze Kamer: de Eerste Kamer. Als je door hem werd benoemd als lid van de Eerste Kamer was dat voor de rest van je leven.

de Tweede Kamer

De zaal van de Tweede Kamer in 1815

Er was ook een Kamer met mensen die gekozen waren. De meesten van hen waren niet van adel dit werd de Tweede Kamer. De leden van de Tweede Kamer werden gekozen door de leden van provinciale staten, eigenlijk zoals nu de leden van de Eerste Kamer worden gekozen.

De Eerste en Tweede Kamer hadden toen niet zoveel te zeggen. Want ook zonder hun toestemming kon koning Willem I belangrijke beslissingen nemen. Ook werden de Kamerleden niet democratisch gekozen: het was maar een kleine groep van de mannen mocht stemmen en vrouwen helemaal niet.

Moeilijke woorden