Inhuldiging Koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander legt de eed af in de Nieuwe Kerk in Amsterdam © ANP

Koning Willem-Alexander is niet gekroond, maar beëdigd en ingehuldigd in een openbare Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal in Amsterdam.

Wat is een verenigde vergadering?

Een Verenigde Vergadering is een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer samen.
Prinsjesdag is ook zo’n Verenigde Vergadering.

Beëdiging en inhuldiging

In de Grondwet en de Wet beëdiging en inhuldiging van de Koning staat hoe de beëdiging en inhuldiging helemaal geregeld moet worden.
Na een toespraak van de Koning en het afleggen van de eed door de Koning volgt de inhuldiging.

Tijdens de inhuldiging leggen Kamerleden opnieuw de eed of belofte af.

Moeilijke woorden