De Eerste Kamer

foto van het finale debat in de vergaderzaal van de Eerste Kamer

In de Eerste Kamer zitten 75 Kamerleden die indirect (via een tussenstap) zijn gekozen door het Nederlandse volk. De Eerste Kamerleden hebben een aantal taken en rechten.

Moeilijke woorden