Vergaderen in de Eerste Kamer

Hoe gaat een vergadering in de Eerste Kamer?

foto van het finale debat in de vergaderzaal van de Eerste Kamer

 

In de Eerste Kamer heb je drie soorten vergaderingen. Commissievergaderingen, plenaire vergaderingen. Dat zijn vergaderingen in de vergaderzaal en fractievergaderingen.

Commissievergadering

Voordat een wetsvoorstel wordt besproken in de plenaire vergadering, bekijken de Kamerleden het wetsvoorstel eerst in kleine groepjes (commissies genoemd). Vaak zijn er nog een heleboel vragen over een wetsvoorstel. De Kamerleden kunnen deze vragen stellen aan de minister of staatssecretaris die over het voorstel gaat. Dat doen ze schriftelijk. Soms zijn er veel vragen en soms weinig. Als de vragen beantwoord zijn wordt een wetsvoorstel besproken in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer.

In de vergaderzaal

leden van de Derde Kamer achter het spreekgestoelte van de Eerste Kamer tijdens het finaledebat

Een plenaire vergadering is een vergadering voor alle Eerste-Kamerleden. De vergadering gaat in de Eerste Kamer bijna altijd over een wetsvoorstel.

De Kamerleden moeten zeggen wat ze ervan vinden. Dat doen ze altijd op dezelfde manier. Eerst komen alle Kamerleden die iets willen zeggen of vragen over het wetsvoorstel aan het woord. In het tweede deel van de vergadering geeft de minister antwoord. Vaak heeft de minister even tijd nodig om alle gestelde vragen door te nemen en de antwoorden klaar te hebben. Dan gaat de Kamer eerst verder met een andere wet of ligt de vergadering even stil, dat noemen we een schorsing.

foto van een lid van de Derde Kamer achter de interruptiemicrofoon

Nadat de Kamerleden naar de antwoorden van de minister geluisterd hebben, kan het zijn dat ze niet tevreden zijn met de antwoorden of dat ze nog meer vragen hebben. Ze gaan nu met de minister in debat. Ze mogen vragen stellen, zeggen wat ze ervan vinden en hun standpunten verdedigen. De minister verdedigt ook zijn of haar standpunten.

Fractievergadering

foto van de leden van roze fractie van de Derde Kamer in overleg

Er zitten mensen van verschillende politieke partijen in de Eerste Kamer. Alle mensen van één partij heten samen een fractie. Een fractie vergadert iedere week met elkaar. Dat heet de fractievergadering. Tijdens de fractievergadering vertellen ze elkaar wat ze vinden van bepaalde plannen en ook of ze voor of tegen gaan stemmen. Vaak spreken de Kamerleden af met de hele fractie hetzelfde te stemmen, maar dat hoeft niet. Veel fracties hebben daarvoor een eigen vergaderzaal.

Een dag in de Eerste Kamer