Wie zitten in de vergaderzaal van de Eerste Kamer?

Griffier

De griffier zou je de directeur van de Kamer kunnen noemen. De griffier geeft leiding aan alle mensen die in de Kamer werken (behalve aan de Kamerleden). De griffier zit in de vergaderzaal naast de Voorzitter.

Voorzitter

De Voorzitter wordt door de leden van de Kamer gekozen om hun Voorzitter te zijn. Dat gebeurt meteen na de verkiezingen. De Voorzitter zorgt ervoor dat de vergaderingen goed verlopen. Hij of zij bereidt de vergaderingen voor en bepaalt wie, hoelang mag spreken.

Stenografen

De stenografen zitten in het midden van de vergaderzaal en schrijven alles op wat er wordt gezegd. Ze moeten dus heel snel kunnen schrijven. Daar gebruiken ze een speciale taal voor die bestaan uit tekens in plaats van woorden. Die taal heet steno. Na de vergadering worden de steno aantekeningen omgeschreven naar het Nederlands en op internet gezet. De aantekeningen worden ook wel Handelingen genoemd.

Bodes

Omdat de Kamerleden in de vergaderzaal soms heel ver uit elkaar zitten, kunnen ze niet snel even iets tegen elkaar zegen. Ze kunnen het natuurlijk ook niet hardop door de vergadering heen gaan roepen. Daarom schrijven ze hetgeen ze willen zeggen op een briefje en roepen ze een bode. De bode zorgt ervoor dat het briefje terecht komt bij het juiste Kamerlid. De bodes hebben allemaal een zwart pak aan met een slipjas (zoals Charlie Chaplin). Dat heet een rokkostuum.

Kamerbewaarder

De kamerbewaarder is de baas van alle bodes. In de Eerste Kamer draagt de kamerbewaarder een rokkostuum en heeft hij een zilveren penning aan een gouden ketting om zijn hals hangen.

Kamerleden

In de vergaderzaal van de Eerste Kamer zitten 75 Kamerleden. Ze zitten verdeeld over twee vakken. De Kamerleden zitten altijd met z’n tweeën op een bankje. Ze hebben allemaal een vaste plek. Alle leden van één partij (een fractie) zitten bij elkaar.

Ministers en staatssecretarissen

Ministers zitten niet in de Eerste Kamer. Ze komen wel regelmatig langs om met Kamerleden te debatteren of om vragen te beantwoorden. Als ze langskomen moeten ze op een vaste plek zitten: recht tegenover de Voorzitter. De ambtenaren (de mensen die op het ministerie van de minister werken) zitten op de ambtenarentribune. In de Eerste Kamer kunnen de ministers  via briefjes met hun ambtenaren overleggen.

Publieke tribune

Iedereen mag naar een vergadering van de Eerste Kamer komen kijken. Als je komt kijken, moet je op de publieke tribune gaan zitten. Je mag dan geen foto’s maken en je moet heel stil zijn. Als de bezoekers op de publieke tribune de vergadering verstoren, kunnen ze weggestuurd worden door de voorzitter.

Perstribune

In de Eerste Kamer is de eerste rij van de publieke tribune gereserveerd voor journalisten van kranten, radio en tv.