De ministers

Een minister geeft politieke leiding aan zijn ministerie. Denk aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een minister kan hulp krijgen van een andere minister of van een of meer staatssecretarissen.

Ministerraad

Alle ministers, zonder hun staatssecretarissen, vormen samen de ministerraad. Iedere vrijdag vergaderen de ministers in de Treveszaal. Dan praten ze over nieuwe plannen. De minister-president zit deze vergaderingen voor.

De minister-president

De minister-president is eigenlijk gewoon een minister. De minister van Algemene Zaken. Maar hij heeft een bijzondere taak: hij zorgt voor eenheid in wat het kabinet doet en hij zit de vergaderingen van de ministerraad voor.

Het Kabinet

Het kabinet is op 10 januari 2022 aangetreden. Als een kabinet aangetreden is, dan noem je dit een missionair kabinet.

De ministers van het kabinet Rutte IV

Mark Rutte

Minister-President, Minister van Algemene Zaken: Mark Rutte

Wopke Hoekstra

Minister van Buitenlandse Zaken, tevens viceminister-president: Wopke Hoekstra

Dilan Yeşilgöz-Zegerius

Minister van Justitie en Veiligheid: Dilan Yeṣilgöz-Zegerius

Hanke Bruins Slot

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Hanke Bruins Slot

Robbert Dijkgraaf

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Robbert Dijkgraaf

Sigrid Kaag

Minister van Financiën, tevens viceminister-president: Sigrid Kaag

Kajsa Ollongren

Minister van Defensie: Kajsa Ollongren

Mark Harbers

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers

Micky Adriaansens

Minister van Economische Zaken en Klimaat: Micky Adriaansens

Karien van Gennip

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Karien van Gennip

Ernst Kuipers

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ernst Kuipers

Henk Staghouwer

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Henk Staghouwer

Liesje Schreinemacher

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Liesje Schreinemacher

Franc Weerwind

Minister voor Rechtsbescherming: Franc Weerwind

Dennis Wiersma

Minister voor Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs: Dennis Wiersma

Hugo de Jonge

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge

Rob Jetten

Minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten

Christianne van der Wal

Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal-Zeggelink

Carola Schouten

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, tevens viceminister-president: Carola Schouten

Conny Helder

Minister voor Langdurig Zorg en Sport: Conny Helder

 

Moeilijke woorden