De ministers

Een minister geeft politieke leiding aan zijn ministerie. Denk aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een minister kan hulp krijgen van een andere minister of van een of meer staatssecretarissen.

Ministerraad

Alle ministers, zonder hun staatssecretarissen, vormen samen de ministerraad. Iedere vrijdag vergaderen de ministers in de Treveszaal. Dan praten ze over nieuwe plannen. De minister-president zit deze vergaderingen voor.

De minister-president

De minister-president is eigenlijk gewoon een minister. De minister van Algemene Zaken. Maar hij heeft een bijzondere taak: hij zorgt voor eenheid in wat het kabinet doet en hij zit de vergaderingen van de ministerraad voor.

De ministers van het kabinet Rutte III

Minister-President, Minister van Algemene Zaken : Mark Rutte

foto van Stef Blok

Minister van Buitenlandse Zaken : Stef Blok

Minister van Justitie en Veiligheid : Ferdinand Grapperhaus

Minister van Justitie en Veiligheid : Ferdinand Grapperhaus

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens Vice-Minister-President : Kajsa Ollongren

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens Vice-Minister-President : Kajsa Ollongren

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap : Ingrid van Engelshoven

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap : Ingrid van Engelshoven

Minister van Financiën : Wopke Hoekstra

Minister van Financiën : Wopke Hoekstra

Minister van Defensie : Ank Bijleveld- Schouten

Minister van Defensie : Ank Bijleveld- Schouten

Minister van Infrastructuur en Waterstaat : Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Minister van Infrastructuur en Waterstaat : Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Minister van Economische Zaken en Klimaat : Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat : Eric Wiebes

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid : Wouter Koolmees

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid : Wouter Koolmees

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ook Vice-Minister-President : Hugo de Jonge

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ook Vice-Minister-President : Hugo de Jonge

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ook Vice-Minister-President : Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ook Vice-Minister-President : Carola Schouten

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking : Sigrid Kaag

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking : Sigrid Kaag

Minister voor Rechtsbescherming :  Sander Dekker

Minister voor Rechtsbescherming :  Sander Dekker

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media : Arie Slob

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media : Arie Slob

Minister voor Medische Zorg : Tamara van Arkel

 

 

 

Moeilijke woorden