De staatssecretarissen

Een staatssecretaris assisteert een minister bij de politieke leiding van een ministerie. Hij is verantwoordelijk voor een specifiek beleidsterrein, de minister blijft eindverantwoordelijk. Een staatssecretaris treedt namens de minister op als de minister dat nodig vindt.

Niet op elk ministerie

Niet op elk ministerie is een staatssecretaris, soms is er nog een minister. Dit hangt vooral af van de zwaarte van een ministerie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is bijvoorbeeld zo groot dat daar, twee ministers en 1 staatssecretaris zijn, terwijl het ministerie van Defensie naast de minister alleen een staatssecretaris heeft.

De staatssecretarissen van het kabinet Rutte IV

Op dit moment zitten in het Kabinet-Rutte IVĀ  de volgende staatssecretarissen:

Eric van der Burg

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid: Eric van der Burg

Alexandra van Huffelen

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra van Huffelen

Marnix van Rij

Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst: Marnix van Rij

Aukje de Vries

Staatssecretaris Toeslagen en Douane: Aukje de Vries

Christophe van der Maat

Staatssecretaris van Defensie: Christophe van der Maat

Vivianne Heijnen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen

Hans Vijlbrief

Staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief

Gunay Uslu

Staatssecretaris Cultuur en Media: Gunay Uslu

Maarten van Ooijen

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Maarten van Ooijen

 

 

 

 

Moeilijke woorden