De staatssecretarissen

Een staatssecretaris assisteert een minister bij de politieke leiding van een ministerie. Hij is verantwoordelijk voor een specifiek beleidsterrein, de minister blijft eindverantwoordelijk. Een staatssecretaris treedt namens de minister op als de minister dat nodig vindt.

Niet op elk ministerie

Niet op elk ministerie is een staatssecretaris, soms is er nog een minister. Dit hangt vooral af van de zwaarte van een ministerie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is bijvoorbeeld zo groot dat daar, twee minister en 1 staatssecretaris zijn, terwijl het ministerie van Defensie naast de minister alleen een staatssecretaris heeft.

De staatssecretarissen van het kabinet Rutte III

Op dit moment zitten in het Kabinet-Rutte III  de volgende staatssecretarissen:

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid : Ankie Broekers-Knol

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties : Raymond Knops

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties : Raymond Knops

 

staatssecretaris Hans Vijlbrief
Staatssecretaris van Financiën, Fiscialiteit en Belastingdienst : Hans Vijlbrief
Staatssecretaris van Defensie : Barbara Visser

Staatssecretaris van Defensie : Barbara Visser

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat : Steven van Weyenberg

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat : Mona Keijzer

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat : Mona Keijzer

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid : Dennis Wiersma

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport : Paul Blokhuis

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport : Paul Blokhuis

Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane: Alexandra van Huffelen

 

 

Moeilijke woorden