Rechten van de Tweede Kamer

Foto van de vergaderzaal van de Tweede Kamer vanaf de publieke tribune

Recht van initiatief

Het kabinet maakt wetsvoorstellen. Ook Tweede Kamerleden mogen het initiatief nemen om een wet te maken.

Recht van amendement

Kamerleden hebben het recht om in een wetsvoorstel veranderingen aan te brengen. Een ander woord voor verandering in een wetsvoorstel is amendement.

Budgetrecht

Tweede Kamerleden hebben het recht om samen met de regering te bepalen hoeveel geld de overheid zal uitgeven en waaraan dit besteed wordt.

Enquêterecht

Het recht van Kamerleden om onderzoek te doen naar plannen die de regering heeft uitgevoerd. De Kamerleden stellen net zo lang vragen tot ze alles weten wat ze nodig hebben om te kunnen zeggen of de regering de plannen goed heeft uitgevoerd.

Vragenrecht

Ieder Kamerlid mag aan een minister of staatssecretaris vragen stellen. Dat kan schriftelijk, maar ook mondeling tijdens het wekelijkse Vragenuurtje op dinsdag.

Interpellatierecht

Kamerleden hebben het recht een minister of staatssecretaris op het matje te roepen om uitleg te geven over een bepaalde zaak. Een interpellatie is eigenlijk een ingelast vragenuurtje over een spoedeisend onderwerp

Moties

Soms zijn Kamerleden het niet eens met de plannen van een minister of een staatssecretaris, of vinden ze dat de regering op een bepaald gebied actie moet ondernemen. Ze kunnen dit de regering en de Kamer laten weten via een motie. De regering is niet verplicht een motie uit te voeren.

Motie van wantrouwen

Een motie van wantrouwen betekent dat Kamerleden vinden dat de minister een grote fout heeft gemaakt en dus geen vertrouwen meer hebben in de minister. Als een meerderheid van de Tweede Kamer dit vindt, dan moet de minister aftreden.