Taken van de Tweede Kamer

De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn:

Medewetgeving

tekening controleur van de regering

 

 

De Tweede Kamer is medewetgever. Dat betekent dat ze net als de regering wetten mag bedenken. Ook kan ze in wetten die de regering wil maken veranderingen aanbrengen, wetten goedkeuren of afkeuren. Daarna gaat een wet naar de Eerste Kamer.

Controleren van de regering

tekening medewetgever

 

Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is controleren. De Kamerleden krijgen alle plannen van de ministers en staatssecretarissen te zien en kijken of wat de regering doet ook goed is voor het Nederlandse volk.

Dit doen zij door:

  • het stellen van vragen (mondeling en schriftelijk);
  • het vragen om brieven;
  • te debatteren.

Moeilijke woorden