Vergaderen in de Tweede Kamer

Commissievergadering

tekening van een boer, militair en iemand met een schema

Tijdens de commissievergadering kunnen de Kamerleden van verschillende partijen vragen stellen aan de minister over wetsvoorstellen of andere politieke onderwerpen. Tijdens deze vergaderingen mag iedereen die dat wil komen kijken.

In de vergaderzaal

foto van de leden van de Derde Kamer in de vergaderzaal van de Tweede Kamer

Tijdens de plenaire vergadering debatteren de Kamerleden van de verschillende politieke partijen met elkaar. Het debat kan gaan over wetsvoorstellen maar ook over onderwerpen die op dat moment in Nederland belangrijk zijn. Ook naar de plenaire vergaderingen mag iedereen die dat wil komen kijken. Deze zijn op dinsdag, woensdag en donderdag.

Fractievergadering

Er zitten mensen van verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer. Alle mensen van één partij heten samen een fractie. Een fractie vergadert iedere week met elkaar. Dat heet de fractievergadering. Tijdens de fractievergadering vertellen ze elkaar wat ze vinden van bepaalde plannen en hoe de partij denkt over belangrijke zaken in de politiek. Veel fracties hebben daarvoor een eigen vergaderzaal.

Wie zitten in de vergaderzaal?

Moeilijke woorden