De troonrede

 foto van koning Willem-Alexander die naar de troon loopt in de Ridderzaal

Troonrede

Koning Willem-Alexander spreekt de troonrede uit in een Verenigde Vergadering in de Ridderzaal. In een Verenigde Vergadering zijn zowel de leden van de Eerste Kamer als de Tweede Kamer aanwezig. Op Prinsjesdag zijn daarbij ook de leden van het kabinet, de Raad van State en andere genodigden aanwezig.

Plannen van de regering

In de troonrede staan de plannen van de regering voor het komende jaar. Denk aan hoe hoog de uitkeringen zijn en wat er gedaan moet worden om files korter te maken. De troonrede is eigenlijk maar een kort overzicht van alle plannen. Het totale overzicht van wat de regering allemaal van plan is staat in de rijksbegroting. Als de koning de troonrede helemaal heeft voorgelezen roept de Voorzitter van de Eerste Kamer heel hard ‘Leve de koning!’. Daarna gaat de koning met de aanwezige leden van de Koninklijke familie terug naar paleis Noordeinde.

Moeilijke woorden