Hoe komt een initiatiefwet tot stand?

Wat is een initiatiefwet?

tekening van een wetsvoorstel

Soms is een nieuwe wet nodig om de Nederlandse samenleving goed te laten werken. Eén van de belangrijkste taken van de Tweede Kamer is om samen met de regering nieuwe wetten te maken. Meestal komen wetsvoorstellen van de regering. Maar ook leden van de Tweede Kamer mogen wetsvoorstellen maken. Dat heet het recht van initiatief, wat weer betekent de eerste stap zetten bij het maken van een wetsvoorstel. Doordat Kamerleden met de burgers in Nederland praten, krijgen ze ideeën voor nieuwe wetten.

Wie schrijft een initiatiefwetsvoorstel?

Tweede Kamerleden schrijven zelf de initiatiefwetsvoorstellen, maar kunnen ook hulp krijgen bij het schrijven van hun eigen medewerkers of van medewerkers van het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer die veel verstand hebben van het maken van wetten. Maar ook medewerkers van het ministerie dat over het onderwerp gaat, kunnen de Kamerleden helpen.

Tweede Kamer

tekening van plan tot wet - fase Tweede Kamer

Als het initiatiefwetsvoorstel is geschreven, wordt het ingediend bij de Tweede Kamer. Daarna geeft de Raad van State een oordeel over de inhoud. Daar is de Raad van State speciaal voor. De Tweede Kamerleden bestuderen het wetsvoorstel en bespreken het in een openbare vergadering; soms brengen ze veranderingen aan. Daarna stemmen de Kamerleden over het wetsvoorstel met de eventuele veranderingen. Als de Kamerleden vóór stemmen gaat het naar de Eerste Kamer.

Eerste Kamer

tekening van plan tot wet - fase Eerste Kamer

In de Eerste Kamer wordt het nóg een keer goed bekeken. Ook hier wordt het wetsvoorstel in een openbare vergadering behandeld en wordt erover gestemd.

Als de Kamerleden vóór stemmen en het wetsvoorstel dus aangenomen is, gaat het naar de Koning.

Wet

tekening van plan tot wet - fase Wet

Als de Koning zijn handtekening gezet heeft gaat het naar de minister die moet ook tekenen. Daarna wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad. Pas dan is het plan een wet.

Moeilijke woorden