Van plan tot wet: in het kort

Het plan

tekening van een wetsvoorstel

De minister heeft een plan. Dat wordt besproken in de ministerraad. Als de ministerraad akkoord is met dat plan, wordt het als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer

tekening van plan tot wet - fase Tweede Kamer

De Tweede Kamerleden bestuderen het wetsvoorstel en bespreken het in een openbare vergadering; soms brengen ze veranderingen aan.
Daarna stemmen de Kamerleden over het wetsvoorstel met de eventuele veranderingen.
Als de Kamerleden vóór stemmen gaat het naar de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer

tekening van plan tot wet - fase Eerste Kamer

In de Eerste Kamer wordt het nóg een keer goed bekeken.
Ook hier wordt het wetsvoorstel in een openbare vergadering behandeld en wordt erover gestemd.
Als de Kamerleden vóór stemmen en het wetsvoorstel dus aangenomen is, gaat het naar de Koning.

Wet

tekening van plan tot wet - fase Wet

Als de Koning zijn handtekening gezet heeft gaat het naar de minister die het plan bedacht heeft; die moet ook tekenen.
Daarna wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad.
Pas dan is het plan een wet.

Moeilijke woorden