Wat is democratie?

Het volk regeert

tekening van volk dat regeert

Democratie is een manier waarop een land, zoals Nederland, bestuurd wordt. De naam komt van de Griekse woorden: démos (volk) en kratein (regeren). Je zou dus kunnen zeggen dat democratie ‘het volk regeert’ betekent. In een democratie is iedereen gelijk, dus is ook de macht over het land gelijk verdeeld.

 

Volksvertegenwoordiger

tekening van volksvertegenwoordigers

Omdat het bij het maken van een nieuwe wet niet mogelijk is de mening van alle Nederlanders te vragen, kiezen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder een volksvertegenwoordiger. Alle gekozen volksvertegenwoordigers vormen samen de Staten-Generaal. De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Zij controleren de regering en maken samen met de regering nieuwe wetten.

Moeilijke woorden