Koffeman, Niko (Partij voor de Dieren)

Portret van Niko Koffeman (Partij voor de Dieren)

Niko Koffeman

Partij voor de Dieren
Geboren op 12 May 1958 (63 jaar oud)

Nico is sinds 12 juni 2007 lid van de PvdD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is fractievoorzitter van een eenmansfractie. Als Kamerlid houdt bij zich vooral bezig dierenwelzijn.