Digilessen voor in de klas

Digitale lessen

leerlingen van de Algemene Hindoebasisschool, VAHON-Schools spelen het coalitiespel van de digiles verkiezingen

Deze lessen gaan over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de werking van de parlementaire democratie in Nederland. Ze zijn bedoeld voor gebruik op het digitale bord in de klas.

Digitale les: Verkiezingen, en dan?

Wat gebeurt er na de verkiezingen? Hoe wordt de regering gevormd? Wat is het verschil tussen oppositie en coalitie? Wat zijn getrapte verkiezingen en hoe word je Voorzitter van de Kamer? Al dit soort vragen komen aan de orde in de digitale les Verkiezingen. Een korte interactieve les over het proces na de verkiezingsuitslag tot aan de formatie van de regering. Voor in de klas en geschikt voor op het digitale bord.

Opzet

Het coalitiespel

 

Het lespakket bestaat uit twee delen: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Het laat leerlingen kennis maken met de vorming van een nieuwe Eerste Kamer via getrapte verkiezingen en de vorming van de nieuwe Tweede Kamer en vervolgens het nieuw te vormen kabinet.

De informatie wordt op een speelse manier aangeboden waarna quizvragen worden gesteld om de kennis te testen. Ook is er de mogelijkheid het coalitiespel te spelen. Het coalitiespel laat leerlingen ontdekken hoe je een coalitie vormt.  De gang van zaken na de verkiezingen wordt stap voor stap doorlopen. Start bij de hoofdrolspelers, en volg de stappen. Vijf stappen voor het de gang van zaken na de verkiezingen van de Eerste Kamer en zeven stappen voor de gang van zaken na de verkiezingen van de Tweede Kamer.

Digitale les: Grondwet

Wat is de Grondwet? Hoe wordt de Grondwet gewijzigd? Al dit soort vragen komen aan de orde in de digitale les Grondwet. Een korte les geschikt voor het digibord in de klas.

Digiles : 200 jaar Staten-Generaal : Tijdreizen door 200 jaar politiek

afbeelding uit de digiles 200 jaar Staten-generaal

De Eerste en Tweede Kamer vierden in 2015 het 200 jaar bestaan. De Derde Kamer heeft ter ere van dit jubileum een digiles gemaakt. De digiles 200 jaar Staten Generaal geeft onder andere antwoord op vragen als: wanneer kregen vrouwen stemrecht? En wanneer werd kinderarbeid afgeschaft?

In de digiles wordt je meegenomen door de tijd: van 1815 naar 2015. De digiles bestaat uit 8 korte animaties met een vraag. De onderwerpen gaan over belangrijke wijzigingen die in de afgelopen 200 jaar door de beide Kamers zijn doorgevoerd. Twee kinderen reizen door de tijd en verbazen zich over wat er allemaal is veranderd in de politiek. De reis eindigt in de toekomst, in het jaar 2065, met de vraag: hoe zouden de Staten-Generaal er dan uit zien?

Duur

U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u in de les besteedt aan de digitale lessen “Verkiezingen, en dan..?”  “200 jaar Staten-Generaal” of “Grondwet”.
Het is modulair opgebouwd en u kunt zelf bepalen welke onderdelen u behandelt en hoelang.