Amendement

Een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden om onderdelen van een wetsvoorstel te veranderen.