Provinciale staten

De volksvertegenwoordiging van een provincie. De provinciale staten worden ook wel de Staten genoemd.