Regeerakkoord

Akkoord tussen regeringsfracties over de hoofdlijnen van het beleid.