Wet

Een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer en vervolgens door de koning en zijn minister is ondertekend, is een wet. Een wet wordt in het Staatsblad gepubliceerd. Een wet bevat regels waar iedereen voor wie die wet bedoeld is zich aan moet houden. Een wet regelt rechten en plichten naar aanleiding van ontwikkelingen in de maatschappij.