A

Actief kiesrecht

Actief kiesrecht is het recht om bij verkiezingen je stem uit te brengen. Bijvoorbeeld bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad. In Nederland moet je 18 jaar of ouder zijn om te mogen stemmen.

Algemene politieke beschouwingen

Een debat in de Eerste of Tweede Kamer over de plannen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt.

Ambtenaar

Iemand die werkt voor het Rijk, de provincie of een gemeente.

Amendement

Een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden om onderdelen van een wetsvoorstel te veranderen.