C

Coalitie

Dit zijn de Kamerleden van de politieke partijen die samen het kabinet vormen.

College van senioren

De voorzitters van alle fracties samen vormen in de Eerste Kamer het College van Senioren. Het College adviseert de Kamervoorzitter bij het uitoefenen van zijn taken.

Commissie

Een groep Kamerleden die zich bezig houdt met een bepaalde taak of onderwerp, bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken, Financiƫn of Volksgezondheid.

Conservatieve partij

Een politieke partij die tegen grote veranderingen in de maatschappij is.

Contraseign

Koning Willem-Alexander zet een handtekening onder elke wet. De medeondertekening door een minister of staatssecretaris van een wet heet contraseign.

Controle van de regering

Eerste en Tweede Kamerleden beoordelen de plannen van de ministers en staatssecretarissen en controleren of wat de regering doet ook goed is voor het land.

Controversieel

Na de val van het kabinet beslissen de Kamerleden over welke plannen ze nog met het oude kabinet willen praten en over welke plannen ze pas willen praten met de nieuwe bewindslieden na de verkiezingen. Een plan is doorgaans controversieel (omstreden) als de mogelijkheid bestaat dat een nieuw kabinet er heel anders over denkt dan het oude, gevallen kabinet. De Kamerleden vinden het dan niet netjes en ook niet zinvol om over een plan te praten als het nieuwe kabinet het plan waarschijnlijk toch niet steunt.