D

Dag der Verantwoording

De regering legt op de derde woensdag in mei verantwoording af aan de Tweede Kamer over de kosten van het afgelopen jaar.

Debat

Een debat is een openbaar overleg over een bepaald onderwerp tussen Kamerleden onderling of tussen Kamerleden en een minister of staatssecretaris.

Demissionair

Demissionair betekent aftredend. Een demissionaire minister is bijvoorbeeld een minister die ontslag heeft gevraagd, maar die blijft werken totdat er een nieuwe minister is. Een kabinet kan ook demissionair zijn.

Derde dinsdag van september

Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander leest de troonrede voor en de minister van Financiën biedt de Tweede Kamer de rijksbegroting en de Miljoenennota aan.