H

Hamerstuk

Een hamerstuk is een wetsvoorstel waarover geen enkel Kamerlid met de minister wil debatteren en dat zonder stemming door de Kamer wordt aangenomen.

Handelingen

Woordelijk verslag van de openbare vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer.

Hoofdelijke stemming

Hoofdelijke stemming is een manier van stemmen. Bij hoofdelijke stemming worden de namen van alle aanwezige leden opgelezen. Ieder lid stemt met de woorden ‘voor’ of ’tegen’.

Hoorzitting

Een door Kamerleden georganiseerde vergadering waarin zij luisteren naar en vragen stellen aan personen en/of organisaties die vertellen over een bepaald onderwerp.