I

Informatierecht

Het recht van Eerste Kamerleden en Tweede Kamerleden om mondelinge of schriftelijke informatie te vragen en te ontvangen van de regering.

Inhuldiging

Een inhuldiging is een plechtige bijeenkomst waarbij de nieuwe koning bij de start van het koningschap door het parlement of door zijn of haar onderdanen wordt gehuldigd. In Nederland vindt de inhuldiging plaats in een gezamenlijke vergadering van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Initiatiefwetsvoorstel

Voorstel van een of meer Tweede Kamerleden om een wet in te voeren.

Interpellatie

Een debat in de Eerste of Tweede Kamer waarin vragen worden gesteld aan een minister of staatssecretaris over een onderwerp dat nog niet op de agenda van de Kamer stond.

Interruptie

Iemand onderbreken tijdens een debat in de Kamer.