K

Kabinet

De ministers en staatssecretarissen samen.

Kabinetscrisis

Een verschil van mening tussen de ministers onderling of de ministers en het parlement, waardoor het niet meer mogelijk is om verder te regeren.

Kabinetsformatie

De kabinetsformatie is de manier waarop, meestal na Tweede Kamerverkiezingen, een nieuw kabinet wordt samengesteld. Dit wordt ook wel formatie genoemd.

Kamerbewaarder

De hoogste bode, die de andere bodes aanstuurt.

Kamerlid

Iemand die gekozen is om het Nederlandse volk te vertegenwoordigen in de Eerste of Tweede Kamer.

Kamerstukken

Alle gedrukte stukken in de Eerste en Tweede Kamer. Denk aan wetsvoorstellen, brieven van en aan de regering, moties en verslagen van commissies.

Kamervoorzitter

De Voorzitter van de Kamer is een Kamerlid, dat door de andere leden is gekozen om voorzitter van de Kamer te zijn en de vergaderingen te leiden.

Kiesrecht, actief

Actief kiesrecht is het recht om bij verkiezingen je stem uit te brengen. Bijvoorbeeld bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad. In Nederland moet je 18 jaar zijn om te mogen stemmen.

Kiesrecht, passief

Passief kiesrecht is het recht om door anderen gekozen te worden, bijvoorbeeld tot lid van de Tweede Kamer of tot lid van de gemeenteraad. Niet iedereen in Nederland heeft passief kiesrecht. Zo moet je onder meer 18 jaar zijn om gekozen te kunnen worden.

Koffertje

Hiermee wordt de koffer bedoeld waarmee de minister van Financiën op Prinsjesdag de begrotingsplannen naar de Tweede Kamer brengt.

Koning

De Koning is een staatshoofd. Vanaf 30 april 2013 is Koning Willem-Alexander het staatshoofd.

Koninklijke boodschap

Een soort aanbiedingsbrief bij een wetsvoorstel.

Koninklijke stoet

De optocht waarin koning Willem-Alexander en zijn familie op Prinsjesdag van het Paleis Noordeinde naar het Binnenhof rijden en weer terug.

Koninkrijk

Een land waarvan een erfelijke koning of koningin het staatshoofd is. Nederland is een Koninkrijk.

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Kroning

Een kroning is de plechtige bijeenkomst waarbij iemand koning(in) gemaakt wordt door een kroon op zijn of haar hoofd te zetten. In Nederland kennen we geen kroningen. Door het aftreden of overlijden van de oude koning(in) is de kroonprins of kroonprinses automatisch de nieuwe koning(in). Deze nieuwe koning(in) wordt vervolgens ingehuldigd.