N

Nieuwspoort

Perscentrum in Den Haag waar politici, pers en voorlichters elkaar ontmoeten.

Noordeinde

Paleis Noordeinde is het werkpaleis van koning Willem-Alexander.

Nota van wijziging

Met een nota van wijziging kunnen de indieners van een wetsvoorstel veranderingen aanbrengen in hun wetsvoorstel zolang het nog in behandeling is bij de Tweede Kamer.

Novelle

Een novelle is een wetsvoorstel ter verbetering van een wetsvoorstel dat nog besproken wordt bij de Eerste Kamer en waartegen de Eerste Kamer bezwaren heeft. Bij zulke bezwaren moet de Eerste Kamer de regering of het Tweede Kamerlid van wie het wetsvoorstel afkomstig is om een novelle vragen omdat zij zelf geen recht van amendement en initiatief heeft.