P

Paleis Noordeinde

Het werkpaleis van koning Willem-Alexander.

Parlement

De Eerste en Tweede Kamer samen worden ook wel het parlement genoemd.

Parlementair jaar

Het vergaderjaar begint op de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) en loopt tot de derde dinsdag in september van het jaar daarop.

Parlementair onderzoek

Een manier de voor Eerste of Tweede Kamer om onderzoek te doen naar een bepaalde kwestie, vaak een kwestie die tot veel beroering in de maatschappij heeft geleid. Bij een parlementair onderzoek worden getuigen of deskundigen niet onder ede verhoord.

Parlementaire enquête

Een manier voor de Eerste of Tweede Kamer om onderzoek te doen naar een bepaalde kwestie, vaak een kwestie die tot veel beroering in de maatschappij heeft geleid. Bij een parlementaire enquête worden getuigen of deskundigen onder ede verhoord.

Parlementaire pers

De journalisten die schrijven over alles wat er in de Eerste en Tweede Kamer gebeurt.

Passief kiesrecht

Passief kiesrecht is het recht om door anderen gekozen te worden, bijvoorbeeld tot lid van de Tweede Kamer of tot lid van de gemeenteraad. Niet iedereen in Nederland heeft passief kiesrecht. Zo moet je onder meer 18 jaar of ouder zijn om gekozen te kunnen worden.

Petitie

Met een petitie vragen burgers Tweede Kamerleden aandacht te geven aan bepaald onderwerp.

Plaatsvervangend griffier

Een plaatsvervangend griffier is een medewerker van de Eerste of Tweede Kamer. Een plaatsvervangend griffier helpt de Kamerleden bij het werk in de commissies.

Plenaire vergadering

De openbare vergadering van bijvoorbeeld de Eerste of Tweede Kamer.

Plenaire zaal

De vergaderzaal van de Eerste of de Tweede Kamer.

Polderen

Bij onderhandelingen wil iedere partij dat zoveel mogelijk van zijn eigen wensen worden uitgevoerd. Partijen moeten echter samenwerken, bondgenoten zoeken en compromissen sluiten. Dat heet “polderen”. Zo is bijvoorbeeld een regeerakkoord een kwestie van geven en nemen en uiteindelijk een compromis tussen de verschillende partijstandpunten.

Politicus

Iemand die een beroep heeft in de politiek.

Politiek

De regels die te maken hebben met de manier waarop een gemeente, provincie of een land bestuurd wordt.

Politieke partij

Een politieke partij is een organisatie van mensen die probeert, in de Eerste en Tweede Kamer, maar ook in provincies en gemeenten, invloed uit te oefenen op de plannen van de overheid. Politieke partijen leveren daartoe kandidaten voor de verkiezingen, stellen programma’s met plannen voor het land op en trekken met hun leden het land in om hun standpunten duidelijk te maken. Iedere burger kan in principe lid worden van een politieke partij.

Premier

De minister die de vergaderingen van de ministerraad voorzit en in de praktijk de leider van het kabinet is. Een andere naam voor premier is minister-president.

Presentielijst

De leden moeten bij alle openbare vergaderingen de presentielijst tekenen. Door het tekenen van de presentielijst wordt het duidelijk of er voldoende leden aanwezig zijn om te vergaderen.

Presidium

Hierin zitten de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters van de Tweede Kamer. Zij hebben de dagelijkse leiding over de Kamer.

Prinsjesdag

De derde dinsdag in september. De dag dat koning Willem-Alexander de troonrede voorleest in de Ridderzaal.

Progressieve partij

Een politieke partij die wil dat de maatschappij steeds blijft veranderen.

Provinciale staten

De volksvertegenwoordiging van een provincie. De provinciale staten worden ook wel de Staten genoemd.

Publieke tribune

Plek waar iedereen de vergaderingen van de Eerste of Tweede Kamer kan volgen.