R

Raad van State

De Raad van State geeft de regering en het parlement advies over onder meer wetgeving.

Reces

Het reces is de periode tijdens de zomermaanden en rond Kerst en de jaarwisseling waarin de Kamers niet vergaderen.

Referendum

Een stemming door de bevolking van een land, provincie of gemeente over een overheidsbesluit (bijvoorbeeld een wet) dat is genomen of nog moet worden genomen.

Regeerakkoord

Akkoord tussen regeringsfracties over de hoofdlijnen van het beleid.

Regering

De koning en de ministers.

Reglement van orde

De regels over de organisatie en werkwijze van de Eerste of de Tweede Kamer.

Republiek

Een land waarvan een staatshoofd direct of indirect wordt gekozen door het volk.

Ridderzaal

Oude zaal op het Binnenhof waar koning Willen-Alexander de troonrede voorleest.

Rijksbegroting

Alle plannen van de regering voor het komende jaar en de manier waarop zij deze plannen wil gaan betalen. Deze begroting wordt op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Rijkswet

Een wet die geldt voor het hele Koninkrijk der Nederlanden en niet alleen voor het Europese deel van het Koninkrijk.