S

Senaat

Senaat is een andere naam voor de Eerste Kamer.

Senator

Senator is een ander woord voor Eerste Kamerlid.

Spreekgestoelte

Verhoogde plaats in de vergaderzaal van de Eerste en de Tweede Kamer waar Kamerleden kunnen gaan staan om te praten tijdens een debat

Spreektijd

Het aantal minuten dat een Kamerlid wil praten tijdens een debat in de vergaderzaal van de Kamer.

Sprekerslijst

Een lijst van Kamerleden die willen praten tijdens een debat in de vergaderzaal van de Kamer.

Staatsblad

In het Staatsblad worden sinds 1815 alle Nederlandse wetten bekendgemaakt. Zonder publicatie in het Staatsblad kunnen wetten niet in werking treden. Sinds 1 juli 2009 staat het Staatsblad alleen nog op internet.

Staatscourant

Van 1814 tot 1 juli 2009 de krant waarin officiële mededelingen van de overheid en door de wet voorgeschreven publicaties werden opgenomen. Sinds 1 juli 2009 staat de Staatscourant alleen nog op internet.

Staatshoofd

Een persoon die het hoogste gezag of de hoogste ceremoniële functie heeft in een land, bijvoorbeeld een president of een koning(in).

Staatssecretaris

Iemand die lid is van kabinet en binnen een ministerie de minister helpt met alle plannen. De staatssecretaris is verantwoordelijk voor het beleid van een deel van het ministerie en kan daarover, net als de minister, door de Kamers aan de tand gevoeld worden.

Stadhouder

Iemand die, als plaatsvervanger, namens de koning een deel van een land bestuurde.

Staken van de stemmen

Bij het staken van de stemmen zijn er evenveel voor- als tegenstanders van een besluit.

Staten

De volksvertegenwoordiging van een provincie. De Staten worden ook wel de Provinciale Staten genoemd.

Staten-Generaal

De naam van het Nederlandse parlement, dat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer bestaat.

Stemmen

Bij een verkiezing of een vergadering je stem uitbrengen. De Eerste en Tweede Kamer kunnen bijvoorbeeld “voor” of “tegen” een wetsvoorstel stemmen. Burgers kunnen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer stemmen op een partij en kandidaat van hun keuze.

Stemmen bij handopsteken

Stemmen bij handopsteken is een van de manieren waarop de Tweede Kamer stemt. Het houdt in dat de aanwezige fractieleden stemmen door hun hand in de lucht te steken. Bij deze vorm van stemmen gaat de voorzitter ervan uit dat de aanwezige fractieleden namens de hele fractie stemmen.

Stemmen bij zitten en opstaan

Eén van de manieren om te stemmen in de Eerste Kamer. Bij een stemming bij zitten en opstaan gaan de leden die voor zijn staan en blijven de leden die tegen zijn zitten.

Stemverklaring

Een toelichting van een Kamerlid over hoe de fractie gaat stemmen over een wetsvoorstel.