T

Toestemmingswet

Een bijzonder wetsvoorstel waarin door de Eerste en Tweede Kamer aan de Koning(in) of een troonopvolger toestemming wordt gegeven om te trouwen. Zonder zo’n wet kan het huwelijk wel doorgaan, maar dan moet de koning(in) troonsafstand doen en verliest de troonopvolger zijn recht op de troon.

Torentje

De werkkamer van de minister-president aan het Binnenhof.

Trêveszaal

De vergaderzaal van de ministerraad.

Trias politica

Met de trias politica wordt de scheiding van machten bedoeld. Die machten zijn de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. Volgens de trias politica kan machtsmisbruik het beste voorkomen worden als er niet één macht is, maar meerdere machten die elkaar in evenwicht houden doordat ze moeten samenwerken of van elkaar afhankelijk zijn.

Troonrede

De toespraak van koning Willem-Alexander op Prinsjesdag. Hierin staan de plannen van de regering voor het komende jaar.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

In de Tweede Kamer zitten 150 rechtstreeks door de bevolking gekozen volksvertegenwoordigers.

Tweekamerstelsel

Een parlement met twee kamers. In Nederland heten deze kamers de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.