V

Vak K

Vak K is de bijnaam voor het deel in de vergaderzaal van de Tweede Kamer waar de ministers en staatssecretarissen zitten tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Val van het kabinet

Wanneer er een onoplosbaar conflict is tussen het parlement en het kabinet of binnen het kabinet zelf, biedt het kabinet meestal zijn ontslag aan de koning aan. Na de val van een kabinet komen er bijna altijd nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Verantwoordingsdag

De regering legt op de derde woensdag in mei verantwoording af aan de Tweede Kamer over de kosten van het afgelopen jaar.

Verdrag

Een verdrag is een overeenkomst tussen twee of meer landen of internationale organisaties.

Verenigde Vergadering

Een gezamenlijke vergadering van de Eerste Kamer en Tweede Kamer. De voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering.

Vergaderjaar

Een vergaderjaar is het jaar dat begint op de derde dinsdag van september van het ene jaar en eindigt op de dag voor de derde dinsdag in september van het daaropvolgende jaar.

Verkiezingen

De manier waarop mensen in een gemeente, provincie of land via stemming iemand kiezen om hen te vertegenwoordigen.

Verkiezingscampagnes

De acties in de periode vlak voor de verkiezingen waarin partijen het land ingaan om hun standpunten te vertellen aan de mensen in Nederland.

Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een vraag van een burger aan de Kamer om het handelen van de overheid te onderzoeken. Het gaat bijvoorbeeld over conflicten met de Belastingdienst of problemen met de studiefinanciering. De kamer behandelt deze verzoekschriften doorgaans alleen als alle andere mogelijkheden om het probleem uit te zoeken al zijn gebruikt.

Volksvertegenwoordiger

Een volksvertegenwoordiger is iemand die is gekozen door de bevolking van een gemeente, provincie of land om hen te vertegenwoordigen.

Voorzitter

De Voorzitter van de Kamer is een Kamerlid, dat door de andere leden is gekozen om voorzitter van de Kamer te zijn en de vergaderingen te leiden.

Vragenrecht

Ieder Kamerlid mag aan een minister of staatssecretaris vragen stellen. Dat kan in de Eerste en Tweede Kamer schriftelijk, maar in de Tweede Kamer kan het ook mondeling tijdens het wekelijkse Vragenuurtje over een spoedeisend onderwerp.

Vragenuur

Elke dinsdagmiddag is er een vragenuur in de Tweede Kamer waarin een Kamerlid mondeling vragen mag stellen aan een minister of staatssecretaris.