W

Wet

Een wetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer en vervolgens door de koning en zijn minister is ondertekend, is een wet. Een wet wordt in het Staatsblad gepubliceerd. Een wet bevat regels waar iedereen voor wie die wet bedoeld is zich aan moet houden. Een wet regelt rechten en plichten naar aanleiding van ontwikkelingen in de maatschappij.

Wetsontwerp

Een plan van de regering of een Tweede Kamerlid om iets beter te regelen naar aanleiding van ontwikkelingen in de maatschappij. Een wetsontwerp wordt ook wel een wetsvoorstel of een voorstel genoemd.

Wetsvoorstel

Een plan van de regering of een Tweede Kamerlid om iets beter te regelen naar aanleiding van ontwikkelingen in de maatschappij. Een wetsvoorstel wordt ook wel een voorstel of een wetsontwerp genoemd.