Inhuldiging

Een inhuldiging is een plechtige bijeenkomst waarbij de nieuwe koning bij de start van het koningschap door het parlement of door zijn of haar onderdanen wordt gehuldigd. In Nederland vindt de inhuldiging plaats in een gezamenlijke vergadering van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.