Privacy

Op sommige plaatsen biedt deze website informatie en communicatiediensten aan voor een beter contact met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en publieke instellingen. Door het mogelijk maken van deze diensten wordt een bijdrage geleverd aan (de voorbereiding van) de werkzaamheden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Persoonsgegevens

E-mail

Indien u per e-mail reageert, zal uw informatie, alleen worden gebruikt voor een bepaald doel (informatie service of interactieve communicatie service). De informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel. Indien de Dienst Communicatie, die de inkomende e-mail beheert, uw vraag niet kan beantwoorden, zal de dienst uw bericht doorzenden. U ontvangt dan per e-mail bericht welke dienst uw vraag zal beantwoorden.

Webstatistieken

De Tweede Kamer maakt gebruik van webstatistieken. We analyseren deze gegevens. Hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Google Chrome of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina’s bezocht zijn
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen

De Tweede Kamer meet het websitebezoek met Piwik. Piwik is een open source webanalysepakket. Alleen de Tweede Kamer heeft toegang tot de verzamelde data in Piwik.

Lees meer over Piwik op http://piwik.org/faq.

Cookies

SESS****

Doel: Met behulp van een sessie slaan we statusgegevens en voorkeuren op gedurende een bepaalde sessie. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers en het gebruiksgemak van de website verhogen tijdens de sessie. Denk hierbij aan het ingelogd blijven tijdens een sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Geldigheid: Sessie

pa-submit

Doel: Dit cookie houdt bij of een formulier ingezonden is.
Geldigheid: Sessie

pa-#####

Doel: Dit cookie houdt bij welk formulier ingevuld is.
Geldigheid: 1 maand

pa-messages

Doel: Dit cookie houdt bij of er een formulier bericht getoond is.
Geldigheid: Pagina bezoek

_pk_id

Doel: Dit cookie wordt geplaatst door het webanalysepakket Piwik. Hiermee kan worden bepaald of de bezoeker nieuw is of al eerder de site heeft bezocht.
Geldigheid: 2 jaar

_pk_ses

Doel: Dit cookie wordt geplaatst door het webanalysepakket Piwik. Hiermee kan worden bepaald welke pagina’s er tijdens een bezoek zijn geraadpleegd.
Geldigheid: 30 minuten

_pk_ref

Doel: Dit cookie wordt geplaatst door het webanalysepakket Piwik. Hiermee kan worden bepaald vanaf welke site / webpagina TweedeKamer.nl bezocht is.
Geldigheid: 6 maanden

has_js

Doel: Dit cookie wordt geplaatst bij uw bezoek aan onze site. Het cookie geeft aan of u javascript ingeschakeld hebt of niet.
Geldigheid: sessie