Amendement

Een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden om een onderdeel van een wetsvoorstel te veranderen.