Begroting

Schatting van de kosten en inkomsten van het komende jaar.