Belofte

Een plechtige toezegging om iets te doen of niet te doen. Nieuwe Kamerleden leggen een belofte (niet godsdienstig) of eed (wel godsdienstig) af dat ze hun werk als Kamerlid op een eerlijke manier zullen vervullen. Een nieuw Kamerlid mag zelf beslissen of hij of zij de eed of de belofte wil afleggen. De tekst van de belofte en de eed staat in de wet. Ook bij de inhuldiging van een nieuwe Koning(in) legt een Kamerlid een eed of belofte af, maar deze heeft een wat andere tekst.