Beraadslaging

Zo worden de debatten in de Eerste of Tweede Kamer ook wel genoemd.