Bode

Een medewerker van de Kamer die helpt om de vergaderingen goed te laten verlopen. Bijvoorbeeld: briefjes rondbrengen, helpen met het op de goede hoogte zetten van het spreekgestoelte, moties en amendementen uitdelen.