College van senioren

De voorzitters van alle fracties samen vormen in de Eerste Kamer het College van Senioren. Het College adviseert de Kamervoorzitter bij het uitoefenen van zijn of haar taken.