Griffier

Een griffier is een medewerker van de Eerste of Tweede Kamer. De griffier geeft leiding aan de mensen die bij de Kamer werken. Hij of zij helpt de voorzitter bij het leiden van de vergaderingen. In gemeenten en rechtbanken werken ook griffiers. Die hebben een iets andere functie.