Hamerstuk

Een hamerstuk is een wetsvoorstel waar alle partijen het mee eens zijn en waarover ook geen enkel Kamerlid eerst met de minister wil debatteren. Het wordt zonder stemming door de Kamer aangenomen. De voorzitter hoeft dus alleen maar met zijn of haar voorzittershamer te slaan en dan is het voorstel aangenomen.