Hoofdelijke stemming

Bij een hoofdelijke stemming wordt er niet per fractie gestemd, maar per persoon. Dat gaat zo: een voor een worden de namen van alle aanwezige leden opgelezen. Wanneer iemands naam wordt opgelezen, stemt diegene door ‘voor’ of ’tegen’ te zeggen.