Kabinetscrisis

Een verschil van mening tussen de ministers onderling of de ministers en het parlement, waardoor het (vaak) niet meer mogelijk is om verder te regeren.