Kamerstukken

Alle schriftelijke documenten die de regering en het parlement (dus de Eerste en/of Tweede Kamer) naar elkaar sturen. Denk aan wetsvoorstellen, brieven van en aan de regering, moties en verslagen van commissies.